top of page

A causa

GALEGO

 

Somos unha Plataforma de Afectadas polo Centro Coreógrafico Galego (PACCG) e a súa mala praxis na última década, unha década negra para a Cultura das Artes do Movemento aquí en Galicia.

Xurdimos como unha acción autónoma de carácter temporal cuns obxectivos e operativos concretos decididos en común, que chega para quedarse e continuar co seu urxente e necesario traballo de acompañamento crítico da Institución Pública, en aras do debido cumprimento dos dereitos fundamentais de creación e da participación do sector na decisión das políticas culturais e, asimesmo, da lei de transparencia.

- - - 

Comunicados públicos en galego

PRIMEIRO COMUNICADO

8 de xuño 2019

SEGUNDO COMUNICADO

29 de novembro de 2019

SUXESTIÓNS AO PROXECTO DE DECRETO DO CAMBIO DE ESTATUTOS DO AGADIC 

12 de decembro de 2019

TERCEIRO COMUNICADO

27 de xaneiro de 2020

CUARTO COMUNICADO

12 de maio de 2020

QUINTO COMUNICADO

En defensa das coproducións do CCG

16 de xuño de 2020

CASTELLANO

 

Somos una Plataforma de Afectadas por el Centro Coreográfico Galego (PACCG) y su mala praxis en la última década, una década negra para la Cultura de las Artes del Movimiento aquí en Galicia.

Surgimos como una acción autónoma de carácter temporal con unos objetivos y operativos concretos decididos en común, que llega para quedarse y continuar con su urgente y necesario trabajo de acompañamiento crítico de la Institución Pública, en aras del debido cumplimiento de los derechos fundamentales de creación y de la participación del sector en las decisiones de las políticas culturales y, de la misma manera, de la ley de transparencia.

- - - 

Comunicados públicos en castellano

PRIMER COMUNICADO

8 de junio 2019

SEGUNDO COMUNICADO

29 de noviembre de 2019

SUGESTIONES AL PROYECTO DE DECRETO DEL CAMBIO DE ESTATUTOS DEL AGADIC 

12 de diciembre de 2019

TERCER COMUNICADO

27 de enero de 2020

QUINTO COMUNICADO

En defensa de las coproducciones CCG

16 de junio de 2020

bottom of page